Megújuló hadtudomány

Megújuló Hadtudomány

Tisztelt Olvasók!

Az idei esztendõben jelentõs mérföldkõhöz érkezett a Magyar Hadtudományi Társaság és annak folyóirata, a Hadtudomány.
A Társaság 30 évvel ezelõtt, a rendszerváltást követõen, 1990-ben jött létre, azzal a céllal, hogy a hadtudomány fejlõdését, a katonai biztonság problémáinak tudományos vizsgálatát, a tudományos eredmények gyakorlatba való átültetését, valamint a hadtudománnyal és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkozó szakemberek összefogását szolgálja.
Tovább »